เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
54012003 เมืองแพร่ MUANGPHRAE SCHOOLเมืองแพร่www.mp-school.ac.thmpschool_muangphrae@hotmail.co.th
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา Thinopatwittaya Schoolเมืองแพร่www.opat.ac.ththinopat@gmail.com
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม HUAIMAWITTAYAKOM SCHOOLเมืองแพร่http://www.hmk.ac.thhuaima@hotmail.co.th
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ Rongkwanganusornร้องกวาง
54012010 สองพิทยาคม Songpittayakom Schoolสองhttp:/www.songpit.ac.thoffice.t@songpit.ac.th
54012011 เวียงเทพวิทยา Wiangthepwittayaสองwiangthep.ac.thwiengtep@hotmail.com
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม Muangkhaipittayakom Schoolหนองม่วงไข่www.muangkhai.ac.thturakan_mk@hotmail.com
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ NAREERAT SCHOOL PHRAEเมืองแพร่nareerat.ac.th-
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ Piriyalai Phraeเมืองแพร่www.piriyalai.ac.thpiriyalai@gmail.com
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม Takamwittayakomเมืองแพร่www.takamschool.ac.thtakamspm37@gmail.com
54022001 ลองวิทยา Longwittaya Schoolลอง
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ Sungmen Chanupatham Schoolสูงเม่นwww.sungmen.ac.thsungmen.ac.th@hotmail.com
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ BANKARDPRACHANUKROH SCHOOLสูงเม่นhttp://bankardschool.ac.thadmin@bankardschool.ac.th
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ wilaikiatupatumpเด่นชัยwww.wilaikiat.ac.thwkudc_2009@hotmail.com
54022005 วังชิ้นวิทยา Wangchinwittaya schoolวังชิ้นwww.wy.ac.thwangchin@wy.ac.th
54022006 สรอยเสรีวิทยา Saroysereewittaya Schoolวังชิ้นwww.saroyseree.ac.thsaroyschool@gmail.comsaroyschool@hotmail.com