ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120033903031054390303 เมืองแพร่ ป่าแดงเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร22612 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120043903041054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่นเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร25412 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1347 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120083903081054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็มร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร102034 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120103903141054390314 สองพิทยาคม บ้านหนุนสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร92832 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120113903151054390315 เวียงเทพวิทยา ห้วยหม้ายสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร1426 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120123903181054390318 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร36616 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540120013903011054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร286972 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120023903021054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร301676 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120053903051054390305 ท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้ามเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร21610 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540220013903101054390310 ลองวิทยา ห้วยอ้อลองสหวิทยาเขตพลนคร123639 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220023903111054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูลสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร108733 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220033903121054390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร10911 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
540220043903131054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร74624 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220053903161054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร85324 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220063903171054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอยวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร30515 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ