ข้อมูลสถานศึกษา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120013903011054390301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ชื่อ (อังกฤษ)NAREERAT SCHOOL PHRAE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน1
ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054511124-nareerat.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1429664902
Longitude
100.139412582
Tabe 3
Tab 5