ข้อมูลสถานศึกษา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120023903021054390302
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ชื่อ (อังกฤษ)Piriyalai Phrae
หมู่ที่151
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054511104piriyalai@gmail.comwww.piriyalai.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1421779509
Longitude
100.14815559
Tabe 3
Tab 5