ข้อมูลสถานศึกษา
เมืองแพร่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120033903031054390303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองแพร่
ชื่อ (อังกฤษ)MUANGPHRAE SCHOOL
หมู่ที่79
ถนน
หมู่บ้าน2
ตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054599221mpschool_muangphrae@hotmail.co.thwww.mp-school.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0946648115
Longitude
100.202076922
Tabe 3
Tab 5