ข้อมูลสถานศึกษา
ถิ่นโอภาสวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableRace.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120043903041054390304
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ถิ่นโอภาสวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Thinopatwittaya School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน11
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054645656thinopat@gmail.comwww.opat.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1406141057
Longitude
100.201146167
Tabe 3
Tab 5