ข้อมูลสถานศึกษา
ท่าข้ามวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120053903051054390305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าข้ามวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Takamwittayakom
หมู่ที่250
ถนน
หมู่บ้าน5
ตำบลท่าข้าม
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054556067takamspm37@gmail.comwww.takamschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2348679784
Longitude
100.134724926
Tabe 3
Tab 5