ข้อมูลสถานศึกษา
ห้วยม้าวิทยาคม
/ เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120063903061054390306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยม้าวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)HUAIMAWITTAYAKOM SCHOOL
หมู่ที่80
ถนน
หมู่บ้าน11
ตำบลห้วยม้า
อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054649707huaima@hotmail.co.thhttp://www.hmk.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2062633
Longitude
100.2532333
Tabe 3
Tab 5