ข้อมูลสถานศึกษา
ร้องกวางอนุสรณ์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120083903081054390308
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ร้องกวางอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Rongkwanganusorn
หมู่ที่315
ถนน
หมู่บ้าน6
ตำบลร้องเข็ม
อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054597300
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3036882
Longitude
100.2903038
Tabe 3
Tab 5