ข้อมูลสถานศึกษา
สองพิทยาคม
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120103903141054390314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สองพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Songpittayakom School
หมู่ที่427
ถนน
หมู่บ้าน6
ตำบลบ้านหนุน
อำเภอสอง
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054591709office.t@songpit.ac.thhttp:/www.songpit.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.45089
Longitude
100.18453
Tabe 3
Tab 5