ข้อมูลสถานศึกษา
เวียงเทพวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120113903151054390315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงเทพวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Wiangthepwittaya
หมู่ที่169
ถนน
หมู่บ้าน2
ตำบลห้วยหม้าย
อำเภอสอง
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054586194wiengtep@hotmail.comwiangthep.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.421023
Longitude
100.140502
Tabe 3
Tab 5