ข้อมูลสถานศึกษา
ม่วงไข่พิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540120123903181054390318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ม่วงไข่พิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Muangkhaipittayakom School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน1
ตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054506100turakan_mk@hotmail.comwww.muangkhai.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2624518
Longitude
100.1945848
Tabe 3
Tab 5