ข้อมูลสถานศึกษา
ลองวิทยา
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220013903101054390310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ลองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Longwittaya School
หมู่ที่167
ถนน
หมู่บ้าน6
ตำบลห้วยอ้อ
อำเภอลอง
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054581439
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0905566
Longitude
99.8472093
Tabe 3
Tab 5