ข้อมูลสถานศึกษา
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220023903111054390311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สูงเม่นชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Sungmen Chanupatham School
หมู่ที่175
ถนน
หมู่บ้าน4
ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054541604sungmen.ac.th@hotmail.comwww.sungmen.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0724637
Longitude
100.1214987
Tabe 3
Tab 5