ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกาศประชานุเคราะห์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220033903121054390312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาศประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKARDPRACHANUKROH SCHOOL
หมู่ที่145
ถนน
หมู่บ้าน5
ตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054643623admin@bankardschool.ac.thhttp://bankardschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.0833992346
Longitude
100.172765377
Tabe 3
Tab 5