ข้อมูลสถานศึกษา
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableOccasion.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220043903131054390313
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)wilaikiatupatump
หมู่ที่505
ถนน
หมู่บ้าน7
ตำบลเด่นชัย
อำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054613377wkudc_2009@hotmail.comwww.wilaikiat.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.9878202
Longitude
100.0601738
Tabe 3
Tab 5