ข้อมูลสถานศึกษา
วังชิ้นวิทยา
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableRace.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220053903161054390316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังชิ้นวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Wangchinwittaya school
หมู่ที่508
ถนน
หมู่บ้าน8
ตำบลวังชิ้น
อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054589102wangchin@wy.ac.thwww.wy.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.9046012123
Longitude
99.5974571702
Tabe 3
Tab 5