ข้อมูลสถานศึกษา
สรอยเสรีวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableRace.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
540220063903171054390317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สรอยเสรีวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Saroysereewittaya School
หมู่ที่324
ถนน
หมู่บ้าน5
ตำบลสรอย
อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์54160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054658609saroyschool@gmail.comsaroyschool@hotmail.comwww.saroyseree.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7888379
Longitude
99.4652594
Tabe 3
Tab 5