ข้อมูลสถานศึกษา อ.ร้องกวาง 1 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120083903081054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็มร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร97333 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ