ข้อมูลสถานศึกษา อ.วังชิ้น 2 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540220053903161054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร79724 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220063903171054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอยวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร32317 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ