ข้อมูลสถานศึกษา อ.สอง 2 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120103903141054390314 สองพิทยาคม บ้านหนุนสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร91831 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120113903151054390315 เวียงเทพวิทยา ห้วยหม้ายสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร1366 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ