ข้อมูลสถานศึกษา อ.สูงเม่น 2 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540220023903111054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูลสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร97131 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220033903121054390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร12712 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ