ข้อมูลสถานศึกษา อ.หนองม่วงไข่ 1 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120123903181054390318 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร39718 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ