ข้อมูลสถานศึกษา อ.เด่นชัย 1 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540220043903131054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร71124 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ