ข้อมูลสถานศึกษา อ.เมืองแพร่ 6 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120033903031054390303 เมืองแพร่ ป่าแดงเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร23413 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120043903041054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่นเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร27715 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1196 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 1
540120013903011054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร291572 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120023903021054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร303374 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120053903051054390305 ท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้ามเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร27911 -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ